financieel jaaroverzicht 2017 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Jaaroverzicht
Stichting Schatkamer voor de Wereld, Rotterdam

Jaaroverzicht 2017 voor zending in Pakistan
Saldo per 1-1-2017
6.476,--
Inkomsten in 2017:

Donaties van kerkelijke gemeenten,
stichtingen en particuliere donateurs:

Rechtstreeks aan Stichting Schatkamer voor de Wereld:

86.389,--Via Stichting VPE Zending
6.371,--Totaal inkomsten

- - - - - -
92.760,--

Uitgaven in 2017:

Bonitafonds voor hulpprojecten:
Rastaschool (Bouw nieuwe etage, uniformen, schooltassen en leerboeken voor leerlingen, steun voor leerkrachten). Nieuw dak voor kerk in Kalokey, die diensten hield onder open dak. Verbouwing woonruimte van voorgangers-gezin. Steun voor het vrouwenteam, dat uittrekt in geheel Pakistan. Vrijkopen van gezinnen die als slaven werken in steenfabrieken. Steun voor weduwe van  omgekomen student van Bijbel College bij bomaanslag. Verder de noodzakelijke hulp bij noodgevallen en ziektetoestanden voor mensen, die niet in staat zijn er zelf in te voorzien.
47.245,--Tamarafonds:
Sponsoring van 60 kinderen voor onderwijs.
18.147,--Algemeen zendingsfonds:
Support zendingsechtpaar Liaquat en Henny Qaiser, inclusief werkkosten als telefoon, autokosten en reiskosten in Pakistan.
18.175,--Premie EZA ziektekostenverzekering fam. Qaiser.
3.364,--Kosten nieuwsbrieven (drukwerk en porto), bankkosten, kosten Internet en Website.
1.282,--Aftrek 5% voor donaties via VPE-Zending, incl. bijdragen voor noodfonds en reisbezoeken. VPE Missie Qaiser

758,--Totaal uitgaven:

- - - - - -
88.971,--

Saldo per 31-12-2017


10.265,--

(Saldo bestaat uit vooruitbetaling donateurs
voor de projecten in 2018).

Stichting Schatkamer voor de Wereld
Kouterstraat 6, 3075 CG  Rotterdam
Als u het zendingswerk in Pakistan financieel wilt steunen
kunt u dat doen door overmaking van een bijdrage op:

ABN-AMRO rek. nr.: NL54 ABNA 0415563399
IBAN: NL54 ABNA 0415563399     BIC: ABNANL2A

Op naam van Stichting Schatkamer voor de Wereld te Rotterdam
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud