Een pagina voor het aktueel nieuws. - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Christus in Pakistan

Zending in Pakistan (Algemeen fonds)
Sponsoring van kinderen (Tamarafonds)
Hulpprojecten (Bonitafonds)
AKTUEEL NIEUWS NOVEMBER 2017

Feest voor de Rastaschool
De Rastaschool in Pakistan ligt midden in het gebied van de steenfabrieken, waar vele arme gezinnen als slaven werken wegens schulden aan de eigenaren. Pastor Chand, die in dit gebied werkt, stichtte enkele jaren geleden de Rastaschool voor de kinderen in deze streek. In onze nieuwsbrieven vertelden we al vaker over acties om hen te helpen. Mede door steun vanuit Zweden kon in 2013 een schoolgebouw worden gerealiseerd. In 2016 bleek de school al te klein en moest er een verdieping op worden gebouwd. De school heeft nu al meer dan 200 kinderen.
Er is veel nodig om de school met een staf van leraren draaiend te houden en het is geweldig dat dit jaar de Stichting Proplan in Gouda en Stichting Interhelp in Woerden hulp boden om te voorzien in uniformen en schooltassen voor de kinderen.

Onderstaande foto’s spreken een heel duidelijke taal en laten zien hoe blij de kinderen zijn. De school is hiermee geweldig geholpen. Op het uithangbord wordt de blijdschap geuit in een dank aan hen, die voorzien in daadwerkelijke steun aan de school. Willem Pronk van de Stichting Proplan, John Tamerus van de Stichting Interhelp en uiteraard onze zuster Henny Qaiser, die in Pakistan het gezicht is van de verschillende hulpprojecten.

    

    
Pakistan:
Liaquat and Henny Qaiser
Lahore (Pakistan)
E-mail:
Hennyq57@hotmail.com
lqaiser@hotmail.com
I
N
F
O
Nederland:
Stichting Schatkamer voor de Wereld
Kouterstraat 6, 3075 CG Rotterdam
Tel. 010-4852221
E-mail: info@schatkamervoordewereld.nl
Kamer van Koophandel:
Regio Rotterdam, nr. 24341925
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL54 ABNA 0415563399
ten name van
Stichting Schatkamer voor de Wereld te Rotterdam

IBAN: NL54 ABNA 0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud