Noodfonds voor hulpprojecten Bonita - Pagina 3 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Liaquat en Henny hebben elkaar tijdens hun bijbelschoolopleiding in St. Pieters-leeuw (België) leren kennen en ontvingen de roeping om naar Pakistan te gaan. Vanaf 1981 werken Liaquat en zijn Nederlandse vrouw Henny onder zeer moeilijke omstandigheden in Lahore, een van de grootste steden van Pakistan. Liaquat is directeur van een Evangelisch Bijbelcollege waar vele Pakistanen voorbereid worden voor de dienst van evangelist of voorganger.

Op deze wijze ontstaan er op verschillende plaatsen in Pakistan nieuwe Christelijke gemeenten. Verder wordt bijbelonderwijs gegeven in seminars en conventies in de verschillende christelijke gemeenten, die door geheel Pakistan heen verspreid liggen.

Er is een goede samenwerking met de andere kerken in Pakistan. Samen met andere kerkleiders zit Liaquat in het bestuur van de Pakistaanse Bijbel-verspreiding.

Zij werken nauw samen met een Zweedse Zendingsorganisatie, die gezorgd heeft voor een meisjes- en een jongens-internaat voor wezen en halfwezen, alsmede een technische school voor de opleiding van jonge Pakistaanse christenen, die in dit land de minste mogelijkheden hebben.

Verder is er een project van onderwijs voor volwassenen, om hen zo in staat te stellen de Bijbel te kunnen lezen, daar er vooral onder de volwassenen nog veel analfabetisme is.
Hulpprojecten

Pagina`s
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud