Nieuwe kerkgebouw in Lahore Paistan - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
INDEX
Actie nieuw kerkgebouw in Lahore

Zij groeiden uit hun kerkgebouw!
Door sterke groei van kerk in Lahore is het kerkgebouw te klein geworden. Een verblijdend teken natuurlijk, maar het vraagt natuurlijk wel om een oplossing. In het oude kerkgebouw konden wel 700 bezoekers, maar dan is het echt mudvol.
Doordat de gemeente zich de laatste jaren krachtig uitbreidt, moesten steeds meer mensen buiten de kerk een plaatsje vinden en kunnen zo de dienst wel via de luidsprekers volgen, maar missen toch veel en door de hitte hier een onhoudbare toestand. Met de laatste Pinksterdienst moesten honderden mensen buiten de kerk plaats nemen. Zo groeide het besef: dit kan zo niet langer. Er moet echt iets gebeuren...

Liaquat en Henny Qaiser


Het gebouw was mudvol
Het fundament is gelegd
Zo werd het plan geboren voor een nieuw gebouw, dat plaats moet bieden aan tweeduizend bezoekers. De gemeenteleden zetten zich echt allemaal in voor een nieuw gebouw en door verschillende acties kwamen zij dit jaar zo ver dat er een begin kon worden gemaakt. Verassend was dat een christelijke regionale politicus met verantwoordelijkheid voor de minderheden de gemeente toezegde, dat hij een zeker bedrag van zijn budget kon bestemmen voor de kerkbouw. Voorwaarde was dat er in juli wel een braakliggend terrein was, waarop de kerk kan worden gebouwd. Dit hield in dat de oude kerk moest worden afgebroken om hier voor in aanmerking te kunnen komen.

Hier stond eens het oude gebouw


Staande op een nieuw fundament
Zie voor meer foto's in album: Fundament
Omdat het plan voor de bouw er reeds was, werd besloten om dan maar tegelijk te beginnen. De kerk is nu afgebroken en met de inzet van de gemeenteleden is het fundament voor het nieuwe gebouw al gelegd.

De fundamentsteen voor het nieuwe gebouw is echter feestelijk onthuld en de eerste stenen zijn gezegend... De gemeenteleden zijn enthousiast en plannen allerlei acties in het vertrouwen dat de Heer zal helpen en in alles zal voorzien.

De jeugd ziet er met verlangen naar uit


Met vereende krachten er nu tegenaan
Zie voor meer foto's in album: Start
De gemeente komt nu bijeen in een grote tent op een open terrein bij het FGA Bijbelcollege. Dit is wel even een tijdelijke oplossing, maar kan ook niet te lang voortduren. Ook is het wekelijks huren van zo'n grote tent met stoelen financieel een extra last.
Wij willen dit project graag ondersteunen en doen een beroep op u om deze moedige gemeente midden in Pakistan, waar christenen een minderheid vormen en op allerlei manieren achtergesteld worden, te helpen met een gift om dit geweldige project te ondersteunen.

Voorlopig maar in de tent


Pastor Liaquat met zijn co-pastor Morris
De gemeenteleden in Lahore doen zelf echt alles om bij te dragen en zullen een heel eind komen, maar voor het totale project zal toch zeker nog ten minste een extra bedrag nodig zijn van 15.000 Euro. Wat zou het geweldig zijn als wij vanuit Nederland hen hiermee zouden kunnen ondersteunen. Doet u mee? Groot of klein, alle giften zijn welkom!

Indien u deze actie wilt ondersteunen,
kunt u dat doen door overmaking van een bijdrage op:

ABN-AMRO rek. nr. : 41.55.63.399
IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A

Op naam van Stichting Schatkamer voor de Wereld te Rotterdam,
onder vermelding van: Kerkgebouw, Lahore
Foto's van de voortgang van de kerkbouw
1. Start van fundament en muren

De bouwput. Er moet nog veel gebeuren!


Klein beginnen
Zie voor meer foto's in album: Fundament en muren
2. Optrekken van de pilaren en de murenZie voor meer foto's in album: Pilaren en muren
3. Constructie van de vloer en leggen van leidingenZie voor meer foto's in album: Vloer
4. Het metselen van de buitenzijdeZie voor meer foto's in album: Bouw
5. Storten van het cement op het dak van de kerkZie voor meer foto's in album: Dak
6. Eerste dienst in de kerk

De nieuwbouw is zeker nog niet voltooid, maar wij hebben er deze maand (november 2011) wel voor het eerst op zondag diensten in gehouden. We behoeven nu niet meer voor elke zondag een grote tent met stoelen te huren en op te zetten, terwijl er in de week nog gewoon kan worden doorgewerkt. Het was wel een hele belevenis en heel ontroerend en indrukwekkend! De eerste zondag in het gebouw waren we met 1400 mensen bijeen.
Het is echt verbazingwekkend hoe God hier zegent. Ondanks hun armoede is de offergezind-heid van de gemeenteleden indrukwekkend. Financieel zijn we er zeker nog niet uit, maar we vertrouwen dat de Heer zal voorzien.
Om u een indruk te geven van de wording van de nieuwe kerk, willen we u een paar plaatsjes van de eerste dienst in de nog niet voltooide kerk niet onthouden.


Zie voor meer foto's in album: Dienst
Ontstaan en achtergrond van de FGA kerk
in de wijk Bahar Colony in Lahore

Toen in 1967 de grond voor de kerk werd gekocht, leefden er in dit gebied nog niet zoveel mensen. Maar de eerste voorganger van deze kerk, pastor Barkat Masih sprak onder de zalving van de heilige Geest de profetische woorden, dat juist deze plaats eens zou veranderen in een grote christelijke gemeenschap.
Zo begon de geschiedenis van deze kerk en legden pastor Barkat Masih en de Zweedse zendeling Kjell Sjoberg de basis voor de vestiging van de christelijke kerkgemeenschap in de Bahar Colony in Lahore.
Later werden zij opgevolgd door Pastor Sadiq Masih, die hier vele jaren werkte en onder zijn leiding breidde de kerkgemeenschap zich verder uit. Ook werden verschillende dochter-gemeenten in andere plaatsen gesticht.

Pastor Sadiq werd opgevolgd door pastor Liaquat Qaiser. Onder wiens leiding - samen met de co-pastor Morris – de gemeente zich zodanig uitbreidde, dat het kerkgebouw te klein werd om alle bezoekers te kunnen bevatten. Steeds meer mensen moesten genoegen nemen met een zitplaats buiten het gebouw.

In 2006 werd het besluit genomen dat er een nieuw gebouw moest komen, dat plaats zou bieden aan 2000 bezoekers. Een speciaal bouwcomité werd samengesteld om het plan uit te werken en de leden te mobiliseren om actie te ondernemen en er zelf alles aan te doen om geld bijeen te brengen. De resultaten zijn indrukwekkend, maar enige hulp van buitenaf zal toch ook nodig zijn en we willen hier ook uit Nederland graag aan meewerken. Voor de laatste fase werd een Gideonactie gehouden, waar ook vanuit Zweden en Nederland goed op werd gereageerd.
Eind 2011 kon de kerk in gebruik worden genomen.
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud