Nieuwsbrief uit Pakistan - 1e kwartaal 2021 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

Maart 2021
Geliefde zendingsvrienden,
Hartelijk gegroet vanuit Pakistan. We hopen en bidden dat het met ieder van jullie goed gaat en de aanwezigheid van de Heer ervaren in deze moeilijke tijden van lockdown en angst voor corona. We zijn dankbaar dat we tot nu toe beschermd zijn gebleven, hoewel we veel mensen ontmoeten. De algemene lockdown is sinds september opgeheven, afgezien van de scholen die eind november weer moesten sluiten.

Diensten, zowel in moskeeën als kerken, mochten wel weer doorgaan en zelfs politieke bijeenkomsten van duizenden mensen gingen door. De diensten worden goed bezocht en ook onze kerk is elke zondag vol. Op 11 januari kon ook het Bijbelcollege na de wintersluiting weer open. We begonnen met de 2e jaars en de Bachelor klas en eind januari werden ook de eerstejaars studenten uitgenodigd om naar de campus terug te komen om hun lessen voort te zetten. Iedereen werd geadviseerd om maskers te dragen en voldoende afstand te houden, maar omdat het aantal patiënten afneemt zie je steeds minder maskers.
Diploma-uitreiking Bijbel College

De diploma-uitreiking voor de bachelor- en de 2e jaars studenten moest worden uitgesteld van december naar 26 februari. De laatste weken waren erg druk vanwege allerlei tentamens en opdrachten die voor de laatste studierdag nog moesten worden afgerond. Voor Henny's Christian Counseling les moest elke student een presentatie van 5 minuten geven over het onderwerp van hun scriptie. Een hele uitdaging om ze allemaal de gelegenheid te geven omdat de klas nu 45 leerlingen heeft. Elke student kreeg 5 minuten de tijd voor de toespraak. Dit was moeilijk, vooral voor degenen die veel te zeggen hadden...! Sommigen deelden ook vanuit persoonlijke worstelingen, waarbij één student, sprekend over innerlijke angsten, bijna begon te huilen toen hij vertelde over zijn eigen innerlijke angsten. Bid voor deze studenten, die elk hun eigen verhaal hebben, dat de Heer deze ervaringen zal gebruiken om anderen beter te begrijpen en te helpen.

    
Twee studenten tijdens hun presentaties

Op 25 februari was het afscheidsfeest voor de afstuderende studenten, georganiseerd door de 1e jaars studenten. Ze toonden groot talent in liedjes, dans en poëzie. Het is altijd geweldig om deze studenten in een ander licht te zien! Het was een heel leuk programma. Het eindigde met de afsluiting van directeur Liaquat en vice-directeur Tariq.

         
Uitreiking diploma’s

Op vrijdag de 26e was de dag van de diploma-uitreiking. Altijd een geweldige gebeurtenis, waarbij de afstuderende studenten gemengde emoties van vreugde en verdriet beleven. Vreugde om het voltooien van hun studie en van het behalen van hun diploma en verdriet omdat ze hun vrienden gaan verlaten waarmee ze 2 of 3 jaar samen hebben opgetrokken. Sommigen weten al wat ze gaan doen en hebben een ondersteunend gezin achter zich, terwijl anderen staan voor een nog onbekende toekomst. Niet allemaal komen ze uit een sterke, ondersteunende familie of kerk. Bid voor hen, opdat zij hun plaats vinden die God voor hen bestemd heeft.

Van de afstuderende studenten ontvingen er 38 na 3 jaar studie hun B.Th. graad en 10 voltooiden hun studie na 2 jaar en ontvingen hun Diploma in Theologie. De rest van de 2e jaars studenten gaan door naar de B.Th.class. Deze diploma-uitreiking was de 52e diploma-uitreiking! Nogal een mijlpaal! De gastspreker was pastor Shahbaz Boota, directeur van het Zarephath Bible Seminary in Rawalpindi.

    
                              De Bachelor klas                                 v.l.n.r. Henny, vice directeur Tariq,
                 met een speciaal lied als afscheid.            gastspreker pastor Boota, directeur Liaquat
                                                                                                en pastor Baber uit Islamabad.
Getuigenis van Sonia, afgestudeerde aan het Bijbel College

‘Mijn naam is Sonia Emmanuel en ik ben werkzaam in het pastoraat. Ik voel me heel dankbaar dat de Heer mij gebruikt in zijn koninkrijk en dat is uitsluitend door Gods genade. Mijn roeping komt van God en is tot zijn glorie. In Jeremia 1:4 lezen we dat God tot Jeremia sprak en hem vertelde dat Hij al was uitgekozen nog voordat hij was geboren en verkeerde in de moederschoot. God gebruikte dit Schriftgedeelte om mijn hart te inspireren toen ik nog een zondagsschoolkind was en altijd aandachtig luisterde naar wat er werd verteld... Maar omdat ik toen nog zo jong was, kon ik het nog niet helemaal begrijpen.
Tijdens mijn seculiere studie kwam er een tijd dat ik het woord dat mij op de zondagsschool zo had aangesproken op de achtergrond raakte.                                                                                        Sonia met zr. Henny

Omdat ik tot een katholiek gezin behoorde, werd de traditie om naar de kerk te gaan strikt gevolgd. Naarmate ik opgroeide, bleef ik actief deelnemen aan kerkelijke activiteiten en werd ik zelfs lid van het kerkkoor. Maar ondanks dat ik dit allemaal deed, voelde ik nog steeds een groeiende rusteloosheid in mijn hart. Ik begon me af te vragen waarom ik, ondanks dat ik zoveel dingen in de kerk deed, me toch zo onrustig voelde.

Ik vond maar geen antwoord op deze vraag tot op de dag, dat God mij weer herinnerde aan Jeremia 1:4, waaruit ik verstond dat Hij mij had geroepen om Hem te dienen nog voordat ik geboren werd. Het was zo'n krachtige herinnering dat ik op mijn knieen viel en uitbarste in tranen en de Heer smeekte de Heer om Zijn wil in mijn leven te openbaren. Hij sprak tot mijn hart dat ik geroepen was om Zijn boodschap met mensen te delen en zijn schapen bij Hem te brengen. Het was zo'n verfrissende ervaring, dat al mijn onrust en verdriet plotseling was verdwenen en al mijn vragen door de Heer werden beantwoord.

Toen mijn roeping duidelijk werd, opende de Heer voor mij de weg om student te worden van het FGA Bible College. Toen ik begon met mijn lessen aan het Bible College, realiseerde ik me dat ik eigenlijk niet veel over God wist. Naarmate de tijd verstreek begon mijn relatie met God te groeien en realiseerde ik me dat ik al die jaren van mijn leven God verkeerd had begrepen... Ik heb altijd gedacht dat het bereiken van God een moeilijke taak was. Drie onderwerpen die mijn hoogtepunt waren tijdens de studietijd waren systematische theologie, Griekse en Hebreeuwse taal. Ik wil ook erkennen dat ik mijn reis op het Bible College niet had kunnen voltooien zonder de constante aanmoediging en steun van mijn familie en man.

Nu ik mijn Bachelor opleiding op het Bible College heb voltooid, is mijn visie heel duidelijk. Het ligt op mijn hart om het verlorene te bereiken met het goede nieuws. Ik wil dat elke stam en natie hoort wat Christus aan het kruis heeft gedaan. Eigenlijk is het vooral Gods visie en ik zie mezelf in afhankelijkheid samenwerken met God voor Zijn koninkrijk. Mijn gebed is dat veel gelovigen in gebed samenkomen om het koninkrijk van de duisternis neer te halen.

Hartelijke groet en Gods zegen, Sonia’
Herstel van verwoeste huizen vanwege de overstromingen vorig jaar

In september gaven we verslag van de vele regens en de schade die vele arme mensen leden aan hun huisjes. Vooral in de buurt van de steenfabrieken. Pastor Chand deed een oproep voor hulp. Er kwamen donaties uit Nederland en Zweden en zo konden veel voedsel pakketten worden uitgereikt. Ook kwamen er donaties binnen van Nederlandse vrienden die speciaal voor de slachtoffers waren wiens huis was beschadigd of ingestort. Via Pastor Chand konden drie gezinnen geholpen worden met hun huizen.

Pastor Chand stuurde een kort verslagje van deze hulp:

Maria komt uit een heel arm gezin en heeft 3 jonge kinderen. Ze is weduwe en woont samen met haar jonge kinderen. De staat van haar huis is erg slecht door de gevolgen van het regenseizoen. Het dak van het huis was ingestort en God zij dank dat Hij hen redde en er niemand stierf. We hebben haar kunnen helpen en het dak van het huis laten herstellen. Dat hielp enorm, maar haar huis is nog niet helemaal af omdat er geen raam of deur in het huis is. Ze waren ons heel erg dankbaar. We zijn erg blij dat we hen konden helpen met uw geld.

Nasreen Bibi is een heel arme vrouw. Ze heeft veel kinderen en haar man is enkele jarengeleden overleden. Haar verhaal is heel triest. Haar kinderen hebben haar ook verlaten en nu is ze alleen. Nasreen had geen plek om te wonen, omdat haar huis was aangetast door de regen. Haar toestand was zo slecht dat haar huis volledig was verwoest. Nasreen had wel bakstenen die gevallen waren en die we konden gebruiken. We hebben voor haar twee kamers en vier muren van het huis gebouwd met het ontvangen geld. Wij danken u hartelijk voor uw hulp in deze moeilijke tijd. Nu is ze erg blij dat ze weer in haar huis kan wonen.

Fam. Keeras Asif is een heel arm gezin met veel kinderen. De situatie van Keeras was erg slecht omdat hun huis volledig werd beschadigd als gevolg van het regenseizoen. Zeven mensen van het gezin raakten gewond door het instorten van het dak. Het was een heel aangrijpende  gebeurtenis voor hen. We hebben hen ook geholpen met de reparaties maar ik heb nog geen foto’s van de herstelde woning omdat Pastor Chand nog herstellende is van corona. Ze zijn ook heel dankbaar.

We hebben ook nog een ander huis in een dorp gerepareerd en een huis dat schade had gekregen in Lahore. We waren wel beperkt natuurlijk omdat het veel geld kost om huizen te repareren... In ieder geval konden we iets betekenen voor deze gezinnen en hen toch met de meest noodzakelijke reparaties helpen.
Getuigenis van een jongeman
die via het Tamara Fonds werd ondersteund voor zijn studie

Matthew Mehtab werd enkele jaren gesponsord voor zijn CA (Chartered Account studies) door een Nederlands echtpaar. Hij kwam een paar jaar geleden naar me toe om me te vertellen over zijn droom om accountant te worden, maar dat hij geen middelen had omdat zijn vader een laag inkomen heeft. Hij werd ook geboren met een hazenlip en werd op school uitgelachen, wat zijn zelfvertrouwen sterk beïnvloedde.

Maar hij is een intelligente jongeman en heeft de afgelopen jaren heel hard gestudeerd en afgelopen november vertelde hij me het goede nieuws dat hij een zeer goede baan had gevonden als Account Assistant bij een bedrijf genaamd Crown IT Solutions (Private) Limited. Hij vertelde dat het bedrijf goed is, de positie goed is en dat zij hem naast het salaris nog allerlei andere voordelen geven. Hij is het Nederlandse echtpaar dat hem zo trouw steunde erg dankbaar. Hij kan zich nu zelfs een kleine auto veroorloven...
Opening en inzegening van waterbron in Tharwoestijn

Goed nieuws over het Thar project. De bron is gegraven en de put is eindelijk klaar. Liaquat bezocht het Thar project met pastor Morris en verschillende broeders van onze kerk in januari. Ze hadden een doopdienst in één dorp en een speciale kerstviering in het dorp waar de school is gebouwd. Zij bezochten ook de bron die uiteindelijk gegraven is en tot grote vreugde van de mensen was het water zoet! Daar was ook heel speciaal voor gebeden, want vaak is er in dat gebied na lang graven voor water een grote kans dat het water bitter is en niet kan worden gebruikt. Godzijdank was het water zoet en drinkbaar!

We hebben ook een goede gift toegezegd gekregen voor het verdere werk aan de school zoals het aanbrengen van de vloer enz.. De volgende keer kunnen we foto’s laten zien van die vooruitgang. Dank aan iedereen die voor deze projecten heeft gedoneerd!

         
Opening en inzegening van de nieuwe waterbron
Groeiende kerk in Youhannabad

De FGA-kerk Youhanabad vierde op 31 januari hun 4-jarig bestaan. De kerk groeit in aantal en is een levende gemeenschap met zondagsschool, jeugdbijeenkomsten, vrouwenbijeenkomsten enz. Ze ontmoeten elkaar in een gebouw dat nog niet helemaal gereed is. Er is nog geen dak. De galerij is al wel gereed en biedt dekking tegen regen en zon voor de mensen die onder de galerij zitten. Dit is echter nog niet voldoende voor alle bezoekers, de meeste mensen zitten elke zondag nog in de open lucht. Tijdens de kou in de winter en de hitte in de zomer zetten ze elke zondag een tent boven de open ruimte zodat ze op zijn minst wat bescherming hebben.

Nu geven mensen elke maand geld voor dit project, maar het is lang niet genoeg om het gebouw af te maken... dus als u op zoek bent naar een goed doel om te steunen, is elke donatie welkom. Nu hebben ze cement aangebracht op de tribune voor de veiligheid. De stoelen waren wel vast bevestigd, maar dat was toch nog niet betrouwbaar genoeg. De bouwer zei dan ook dat om veiligheidsredenen alle openingen moesten worden bedekt met cement, zodat het niet kon instorten. Afgezien daarvan is er ook nog geen reling langs de trap naar de zondagsschoolkamer wat wel noodzakelijk is. Alle bijdragen, hoe klein of groot ook, zijn dan ook hartelijk welkom! Hartelijk dank aan vrienden in Nederland die voor deze kerk hebben gegeven! We zijn er erg blij mee.

    
Deze foto's zijn van de dienst op 31 januari toen we met enkele andere gasten
waren uitgenodigd voor het 4-jarig bestaan van de gemeente
Getuigenis van een zuster uit de gemeente in Youhannabad

In de gemeente van Youhanabad werd de jonge pastoor Yousaf Younas gevraagd om te bidden voor een zuster met veel lichamelijke pijn, die niet meer in staat was om te lopen. We laten hier haar eigen getuigenis volgen van het wonder van genezing, dat zij mocht ontvangen.

"Mijn naam is Nasreen. Ik was de laatste 11 jaar vreselijk ziek. Ik leed aan aanvallen van pijn en ik kon niet meer lopen. Mijn beide voeten waren naar buiten gebogen en ik kon zelf niet eens meer naar de toiletruimte. Twee mensen moesten me naar de wc dragen. Mijn benen waren erg gezwollen en ik huilde vanwege de pijn in mijn benen.
Mijn zus vroeg pastor Yousaf om te komen. Hij kwam en bad voor me. Onmiddellijk raakte Gods kracht me aan en pastoor Yousaf pakte mijn hand en vroeg me op te staan en te lopen en ik rende vanwege het gebed in de Naam van Jezus. Nu ben ik geheel genezen en heb ik geen pijn, geen gewrichtsprobleem. Ik ben de Heer zo dankbaar. Glorie aan Hem!"
FGA Vrouwenteam
Verslag van de teamleidster:
Hartelijke gegroet in de naam van de Here Jezus! We zijn onze hemelse vader dankbaar voor Zijn genade en barmhartigheid over ons en Zijn trouw tijdens de pandemie. Na een lange tijd (bijna een jaar) konden we verschillende plaatsen weer bezoeken om het evangelie te brengen. We bezochten drie dorpen en het FGA Meisjesinternaat in Lahore. Alle kerken houden nu wel weer hun zondagsdiensten, maar de meeste beleggen nog geen andere bijeenkomsten zoals apart voor de vrouwen, de jeugd of de zondagsschool. Toch hebben we voor de komende dagen weer enkele vrouwenbijeenkomsten gepland in sommige kerken.

Ons team bestaat nu uit vier leden, Ruth Nadeem, Farzana Shahzad, Sunbal Nazir, die in het 2e jaar van het Bijbelcollege studeren. Shagufta Afzal was de vierde maar zij is verhuisd naar Karachi met haar man, die ook pastor is. Dan is nu ook een nieuw lid toegevoegd namelijk  Ribca  Muntizer. Ze is onlangs afgestudeerd aan het FGA Bible College. En verder is daar nog Tomoe, de Japanse zendelinge die samen met het team werkt. Zij is nu nog met verlof in Japan en komt deze maand weer terug.

Blijf ons a.u.b. gedenken in uw gebeden. God zegene u allen.
Ruth Nadeem

         
                       Ruth                                            Farzana                                        Gebedstijd
Foto’s van recente bijeenkomsten
Kindersponsorproject Tamara

We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind belangrijk en verschillende van de kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed op school.

We sponsoren nu 69 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 6 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen.

Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

Hun ouders zien verlangend uit naar iemand die hen wil sponsoren. Als u een kind zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met het contactadres in Nederland. Het bedrag voor een sponsoring is € 25,-- per maand.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud