Nieuwsbrief uit Pakistan - 1e kwartaal 2022 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

1ste kwartaal 2022
Geliefde zendingsvrienden,
Hartelijk gegroet en Gods rijke zegen toegewenst. Wij zijn blij te horen dat de strenge maatregelen vanwege de Coronacrisis in Nederland versoepeld zijn en zo ook gelovigen weer de volle ruimte krijgen om bijeen te komen en elkaar op te zoeken. We willen u in deze nieuwsbrief graag weer informeren over wat we hier zo met elkaar beleven en de genade van de Heer, die we dagelijks in ons werk mogen ervaren.

Zo rond de kerst kregen we verschillende verzoeken om weduwen te helpen. Het leven voor arme weduwen is erg zwaar en in Pakistan geven mensen in de gezinnen elkaar graag cadeaus met Kerstmis. Nieuwe kleren, schoenen etc. Om de arme weduwen in hun gemeente te verrassen, geven sommige kerken hen een set kleding of een sjaal. Zo droegen we in 2 kerken bij  met giften voor de weduwen. De ene gemeente was in een zeer arm gebied in het zuiden van de Punjab en de andere was een kerk in een wijk van Lahore, waar veel arme mensen wonen.

         

Uitreiking kleding en voeselpakketten
Je vraagt je misschien af waarom ze zo ernstig kijken,
maar hier zijn de mensen niet zo gewend om voor een camera hun gevoelens te tonen.
Het betekent dus niet dat ze niet blij zijn met hun geschenk!
Karachi - gebedsconferentie
Op 7 december 2021 werd Liaquat uitgenodigd om een van de sprekers te zijn op de Tweede Nationale Gebedsconferentie in Karachi. Het werd georganiseerd door pastor Francis Hayat en werd bezocht door meer dan 1200 voorgangers en leiders uit heel Karachi, Binnenlandse Sindh, Quetta en verschillende andere steden. Een voorganger schreef: "Dit was een zeer gezegende conferentie en rijkelijk gevuld met de zalving van de Heilige Geest” en dit verwoordde dan ook echt de sfeer van de bijeenkomst.

         
49e F.G.A. Conferentie

Vorig jaar hield de FGA haar 49e jaarlijkse Conventie van 24 tot 28 november. In 2020 kon het niet plaatsvinden vanwege de Covid-lockdown. De mensen waren enorm blij dat ze er dit jaar weer bij konden zijn. Ze kijken er altijd het hele jaar naar uit. Duizenden woonden de avondbijeenkomsten bij en velen werden ook gedoopt in de Heilige Geest. Liaquat diende als vertaler van evangelist John Maasbach.

In de ochtend kwamen er honderden voor het onderwijs van het leiderschap. Kortom, een gezegende conferentie!
FGA vrouwenteam
Verslag van teamleidster Ruth Nadeem
Ondanks de beperkingen vanwege de Corona mogen we terugzien op een gezegend jaar 2021. Dank God voor zijn trouw en zegeningen door het gehele jaar heen. Hij heeft ons beschermd tegen de ziekten om ons heen en voorzien in al onze behoeften. Hij heeft in alle situaties zijn genade en barmhartigheid uitgestort.
In 2021 konden we slechts 15 plaatsen in en buiten Lahore bezoeken vanwege de Covid-pandemie.
Maandelijks brachten we wel een bezoek aan het Meisjes internaat in Youhanabad. Ook bezochten we ook elke maand de FGA-kerk te Harappa voor vrouwenbijeenkomsten. Dank God dat de bediening van vrouwen in deze kerk met de dag groeit en volwassen wordt.
Ook de zigeunerkerk bezochten we van tijd tot tijd en eens in de week bezoekt  ons team  een opvanghuis onder toezicht van zuster Tomoe. In deze bijeenkomsten werden veel vrouwen gezegend en aanvaardden de Heer Jezus Christus als hun persoonlijke Redder.Ons jaarlijkse trainingsprogramma konden we in het afgelopen jaar niet doen vanwege de Covidsituatie, maar voor 2022 hebben we dit toch weer gepland in juni.  Verder zijn er al een aantal bijeenkomsten en seminars gepland in verschillende kerken. Blijf bidden voor onze bediening. Bedankt voor alle geestelijke en financiële steun. Moge God u zegenen en zijn glorieuze aangezicht over ons allen blijven schijnen. Amen.


Kindersponsorproject Tamara

We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind belangrijk en verschillende van de kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed op school.

We sponsoren nu 69 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 8 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen.

Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

Hun ouders zien verlangend uit naar iemand die hen wil sponsoren. Als u een kind zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met het contactadres in Nederland. Het bedrag voor een sponsoring is € 25,-- per maand.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud