Nieuwsbrief uit Pakistan - 2e kwartaal 2018 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

Juli 2018
Geliefde zendingsvrienden,

We schrijven deze keer onze brief vanuit Nederland, waar we net zijn aangekomen om tijdens ons verlof een aantal gemeenten te bezoeken in Nederland en ook te mogen genieten van onze familie en vrienden. In het bijzonder natuurlijk ook van onze kinderen en kleinkinderen, die in Nederland wonen! We zullen ook nog enkele weken in Zweden zijn om daar de gemeenten te bezoeken, die het zendingswerk in Pakistan hebben gesticht en nog steeds belangrijk ondersteunen. Voor Liaquat werden in juli ook een aantal bijeenkomsten georganiseerd in België, Frankrijk en Duitsland om het zendingswerk in Pakistan ook daar bekend te maken. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd door Daniel Stentzel, een goede vriend van Liaquat toen hij nog voor ons huwelijk op het Continental Bible College studeerde in België.
We weten dat velen van u in deze periode ook genieten van vakantie, hetzij in eigen land of over de grens en wensen u een gezegende tijd toe. Toen we uit Pakistan vertrokken waren daar zinderende temperaturen van 45 graden. Het lijkt alsof we een stukje van de warmte hebben meegenomen, want we hebben niet eerder zo’n warmte meegemaakt in Nederland. Inmiddels worden we geconfronteerd met berichten vanuit de gehele wereld van grote overstromingen en de bijbehorende schade die dat met zich meebrengt. Ook Pakistan ontkomt daar niet aan zoals u zult kunnen lezen uit het verslag van Pastor Chand.
Er is zoveel om te vertellen en het is altijd weer moeilijk om een keuze te maken in verband met de beschikbare ruimte. In deze brief willen we ook de aandacht vestigen op een belangrijk boek dat Liaquat net heeft geschreven voor de bescherming van kinderen in Pakistan.
Nieuw boek over mishandeling en misbruik van kinderen

Niet alleen vrouwen hebben een zware tijd in Pakistan, maar ook kinderen worden niet altijd behandeld zoals het zou moeten zijn. Er zijn meer en meer verslagen van vreselijke misdaden tegen kinderen vanaf zeer jonge leeftijd. Dagelijks worden er in Pakistan ten minste 11 gevallen van kindermishandeling of kindermisbruik gerapporteerd. We weten dat dit een wereldwijd probleem is, maar als kerk moeten we onze mensen bewust maken dat dit absoluut niet mag voorkomen. We dienen onze pastors, evangelisten, zondagschoolwerkers en ouders goede voorlichting te geven, zodat zij op de hoogte zijn van deze gevaren.


Met aanmoediging van onze Zweedse vrienden, die bereid waren om dit project te financieren, werd Liaquat gevraagd om hier een boek over te schrijven in het Urdu en dit gratis uit te reiken aan elke FGA pastor, evangelist en zondagschoolwerker. Dit boekje is eind mei gedrukt en wordt aan alle werkers gratis uitgereikt. De rest zal worden verkocht voor een lage prijs, zodat we geld hebben om meer exemplaren af te drukken. Het is ook beschikbaar in de FGA Book Shop.

Liaquat schreef in de inleiding:
‘In de huidige tijd van chaos, wanneer zelfs een kind van nog geen jaar niet meer veilig is, voelde ik de dringende behoefte om over dit onderwerp een boek te schrijven en te publiceren. Ik hoop dat dit boek een bron van bewustwording zal zijn in onze gezinnen, kerken en speciaal in onze samenleving als geheel. Mijn gebed is dat het de lezers kan aanmoedigen om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat niet alleen onze eigen jonge kinderen veilig zijn, maar er ook voor te zorgen dat alle kinderen rondom ons veilig en gezond zijn. Samen! Laten we ons inspannen om deze wereld een betere plek te doen zijn om te leven. ‘Bidt alsjeblieft dat de Heer dit boekje en de lezers zal zegenen.’
Jaarlijkse trainingscursus voor vrouwen

Van 3 tot 9 juni hielden we met het FGA vrouwenteam de jaarlijkse trainingscursus voor vrouwen in de bediening. Deze training is erg geliefd en werd dit jaar bezocht door meer dan 80 vrouwen uit vele gemeenten van verschillende denominaties in de gehele Punjab. Het gehele team was bij de training betrokken en ook waren er verschillende gastleraars aanwezig om mede te onderwijzen.

Veel onderwerpen kwamen aan de orde, die belangrijk zijn voor vrouwen in de gemeente zoals:
De rol van de vrouw in de kerkgeschiedenis, de betekenis van de vrouw in het gezin, genezing van afwijzing en verwerping, discipelschap, huiselijk geweld, de waarde van de vrouw, het werk van de heilige Geest, aanbidding in de gemeente, kindermishandeling en het starten van de bediening  onder vrouwen en het uitdragen van het evangelie naar buiten toe.

         
      Liaquat geeft les over de rol van de vrouw            Henny in de les over innerlijke genezing
                      in de kerkgeschiedenis                            bij gevoelens van afwijzing en verwerping

In Pakistan zijn veel vrouwen die worstelen met een laag-zelfbeeld en gevoelens van afwijzing. Een belangrijk onderdeel van onze cursus is dan ook om hen te leren de waarde van een vrouw te zien in Gods ogen en hoe God hen kan genezen van deze diepe gevoelens van afwijzing. Onderwijs is hierbij een belangrijk middel maar zeker niet genoeg. Het werk van de Heilige Geest is nodig om deze waarheden diep in hun hart en geest te brengen. Belangrijk zijn dan ook de gebedsbijeenkomsten en we geven de Heilige Geest alle ruimte om te bewegen en de zusters aan te raken...

         
Gebedstijd in de avond met alle deelnemers en team

Enkele van de vele getuigenissen van deelnemende vrouwen

‘Mijn naam is Shamsha Tariq en ik kom van Faisalabad. Ik ben een wedergeboren christen, maar voelde me  toch nog erg kwaad en hopeloos.  Ik dacht dat  ik als vrouw maar een heel zwak schepsel was en dat ik niets bijzonders kon doen. Ik dacht dat God meer van mannen houdt dan van vrouwen, maar hier in de cursus leerde ik hoe belangrijk en kostbaar ik ben in Gods ogen. In de avondbijeenkomsten stortte God zijn Heilige Geest op mij. Hij vulde me geheel met zijn Geest en nu zijn mijn gedachten en mijn geest totaal veranderd. Looft de Heer.’

‘Mijn naam is Naomi Edwin en ik kom van de Doorbraakkerk in Pattoki. Ik heb hier veel dingen geleerd en het beste wat ik van de docenten leerde was hun positieve en goede houding. Voorheen was ik altijd erg gauw boos en had geen geduld met anderen. Hier heb ik veel geleerd over de houding van de leider en dit heeft mij bijzonder diep geraakt. Ik voel mij zo blij. Toen ik hier kwam voelde ik mij droog en leeg en nu is mijn hart gevuld met vreugde, geluk en Gods liefde. Ik ben de Heer zo dankbaar.’


Het team met de gastleraars en een aantal van de deelnemende
zusters na de uitreiking van de certificaten
na afloop van de trainingscursus
Zware moessonregens veroorzaken sterfgevallen en vernietiging
De wereld wordt momenteel geteisterd door zware overstromingen en dit gaat ook aan Pakistan niet voorbij. De moessonregens begonnen op 3 juli met zeer zware stortbuien in Lahore, waarbij vele wegen onderliepen en ten minste in Lahore al 15 mensen stierven door instorten van daken en executie door gesprongen elektrische leidingen. Het zijn de zwaarste regens sinds 1980.

Van Pastor Chand, die een bediening heeft onder de werkers van de baksteenovens, kregen we bericht over de grote schade. Door de overstromingen kunnen veel arbeiders niet werken en dat betekent geen inkomen dus geen voedsel. Deze mensen leven op de bodem van de samenleving en hebben geen extra geld of middelen om de schade te dekken of om voedsel te kopen. Het vooruitzicht is, dat er nog veel regenval  zal komen omdat het moesson seizoen nog maar net is begonnen. Pastor Chand vroeg om hulp voor de komende maanden. Vanuit Zweden is er reeds hulp onderweg, maar dat zal niet genoeg zijn om de vele slachtoffers deze zomer te helpen.

We kregen ook een oproep om hulp van pastor Younas vanwege opgelopen schade door de overstromingen. Pastor Younas heeft pas een nieuwe FGA kerk gesticht in Youhanabad aan de rand van Lahore dicht bij het meisjesinternaat. De gemeente heeft nog geen nieuw gebouw maar komt samen op een leeg perceel van de FGA.

Er is ook een kleine kamer beschikbaar, die fungeert als opbergruimte en op zondag als ruimte voor de zondagschool. In deze kamer worden ook alle instrumenten en geluidsmateriaal van de gemeente opgeslagen. Als gevolg van de overstromingen werd het dak beschadigd en liep alles vol water waardoor alles onherstelbare schade opliep. Pastor Younas stuurde een oproep voor hulp, zodat ze het beschadigde dak kunnen repareren en nieuwe instrumenten en het geluidsysteem kunnen aanschaffen.


Tamara Kindersponsorproject

We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind heel belangrijk en verschillende kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed op school.

We sponsoren nu 65 kinderen via het Tamaraproject maar zovelen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen.

Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

Onderstaande kinderen die al langere tijd op de wachtlijst staan voor sponsoring. Hun ouders zien verlangend uit naar iemand die hen wil sponsoren. Als u een kind zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met het contactadres in Nederland. Het bedrag voor een sponsoring is € 25,--  per maand.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud