Nieuwsbrief uit Pakistan - 3e kwartaal 2022 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

Zomer 2022
Geliefde zendingsvrienden
Hartelijke groet en Gods rijke zegen toegewenst in de wondervolle Naam van Jezus. We zijn nu deze zomer in Europa. Het is een grote zegen om onze kinderen en kleinkinderen te ontmoeten die op dit moment allemaal in Rotterdam zijn. Ik (Liaquat) ontmoette mijn kleindochter Leila voor het eerst sinds haar geboorte in Australië tweeënhalf jaar geleden. Ze is zo schattig en energiek. Haar grote broer Ishaq is inmiddels 5 jaar oud geworden en onze 2 kleinkinderen Arya en Vincent zijn al 10 en 6 jaar!

Op 12 juli werd ons 5e kleinkind geboren, het eerste kind van onze jongste dochter Bonita en haar man Seb. Ze noemden hem Indus Noah. We zijn de Heer dankbaar dat hij ons leven verrijkte met zo'n kostbaar geschenk.
Pakistan heeft uw gebeden nodig
Hoewel we nu deze zomer uit Pakistan zijn, blijft het wel voortdurend in ons hart. De armoede in het land neemt toe naarmate corruptie, verwarring en economische crises in het land toenemen. De toestand in Pakistan is echt hartverscheurend. De Christenen in Pakistan hebben als een kleine minderheid in het land hun eigen specifieke problemen en pijnlijke uitdagingen. Zij ervaren veel discriminatie, intimidatie en gedwongen huwelijken van hun dochters met hun verkrachters neemt toe. Het is echter een wonder dat de kerk in Pakistan bestaat en het levengevende licht van het Evangelie zich verspreidt, de enige HOOP die er is voor Pakistan en voor de wereld. Bid alstublieft voor Pakistan!
F.G.A. Theologisch Seminarie
Het seminarie, voorheen FGA Bible College genoemd, blijft actief, trouw en toegewijd om jonge leiders van veel verschillende denominaties in het land voor te bereiden op het leven van vandaag en morgen. Deze geavanceerde bediening dient dus de hele kerk van Pakistan en niet slechts één denominatie. We zijn bijna uit de Covid-situatie die veel van onze tijd heeft verslonden. Onze docenten doen echter hun best om hun cursussen binnen de toegewezen tijd af te ronden. Het is sinds juni zomervakantie en we zien uit naar het nieuwe seizoen om zonder beperkingen er weer helemaal tegenaan te gaan.

Als een leiderschapstrainingsplek is het seminarie een hoop voor de toekomst van de kerk in Pakistan. Het is een genot om te zien dat zijn jonge visionaire afgestudeerden de onbereikten van het land bereiken.

Wij danken u voor uw steun aan dit uiterst belangrijke werk!
Studentenhuisvesting
Heel speciaal. Twee studentenhostels voor vrouwelijke studenten zijn hernoemd naar 2 Zweedse zendelingen, zuster Karin Cometh en zuster Birgitta Almeby en het hostel voor mannelijke studenten is vernoemd naar de eerste directeur van het FGA Bible College, Barkat Masih.

         
Vrijheid en veiligheid voor een steenovenfamilie in gevaar
Begin mei kregen we bericht over een familie, die als slaven in een steenovenfabriek werkten en in ernstig gevaar verkeerde. De eigenaar van de steenovenfabriek had geprobeerd hun jonge dochter van 17 jaar oud te verkrachten. Hij bezocht haar toen zij alleen in huis was. Hij had ooit beloofd haar schoolkosten te betalen en zij dacht dat hij daar over wilde praten. Maar eenmaal binnen probeerde hij haar te verkrachten. Zij duwde hem met kracht opzij en rende in paniek naar buiten. Zij vluchtte naar haar familieleden om zich veilig te stellen, waarna zij door haar ouders naar een dominee gebracht werd die wij goed kennen.


De eigenaar van de steenoven dreigde de familie dat hij hen zou vermoorden als ze zouden proberen weg te lopen. Zij waren hem veel geld schuldig en dus wilde hij de familie niet laten gaan. Wij deelden hun verhaal met enkele Nederlandse vrienden en zij beloofden te helpen. Ze gaven voldoende geld om hun schuld af te betalen en ook om een riksja te kopen zodat de vader de kost kan verdienen.


Het meisje wordt ook verder geholpen met haar schoolopleiding. We zijn zo dankbaar dat onze vrienden zich zo spontaan hebben ingezet om dit gezin uit deze gevaarlijke situatie te redden!
FGA vrouwenteam
Jaarlijkse training voor vrouwelijk leiderschap

We zijn bijzonder dankbaar dat we dit jaar de 18e jaarlijkse training voor vrouwelijk leiderschap weer konden houden. De laatste twee jaar was dit vanwege de Covid crisis niet mogelijk. In dit jaar hebben we deze training gehouden van 5 tot 11 juni 2022 in het FGA Theologisch Seminarie te Lahore. De training werd bijgewoond door 46 zusters uit de verschillende kerken in Pakistan. Hoewel het de hele week erg warm was, waren alle dames enthousiast en verlangend om meer te leren.

Er werden verschillende actuele en noodzakelijke onderwerpen behandeld zoals de waarde van de vrouw in huwelijk en samenleving, de trend van niet-christelijke huwelijken, kindermishandeling, huiselijk geweld, genezing van afwijzing, leren luisteren, christelijk leiderschap en werking en leiding van de Heilige Geest. Elke avond hadden we een gebedsbijeenkomst, waar de krachtige doorwerking van de Geest duidelijk aanwezig was.

Op 10 juni was er na de lunch gelegenheid voor alle deelnemers om via een test te laten zien wat zij hadden geleerd en de resultaten waren heel positief. De dag werd afgesloten met een aanbidding- en zangdienst, waar verschillende zusters ons verrasten met het zingen van een lied. We genoten allemaal van het aanbidden van onze Heer Jezus Christus. Op 11 juni was er de certificaatuitreiking. De secretaris-generaal van de FGA, pastor Kashif Chand, bracht een bemoedigend woord om de zusters aan te moedigen en een aantal zusters gaven getuigenis van de zegen die zij ervoeren in de training. Aan het einde werden certificaten uitgereikt aan alle deelnemers. We zijn onze Heer dankbaar voor deze prachtige week.

         


Uitreiking certificaten trainingscursus
Pinksterdienst voor de zusters in onze kerk te Lahore
Het werk onder vrouwen in Pakistan is heel belangrijk en het is bemoedigend om te zien hoe veel zusters in de gemeenten sterk betrokken zijn bij het werk in en buiten de gemeente. Zij zijn sterk in het gebed en voorbede en ondanks alle moeilijkheden en uitdagingen in het dagelijks leven blijven zij trouw en volhardend in het geloof. In onze kerk in de wijk Bahar Colony te Lahore is een sterke vrouwenbediening, die bestaat uit een aantal celgroepen, die elke week thuis bij elkaar komen. Maandelijks komen alle groepen bij elkaar in de kerk voor een vrouwenseminar en gezamenlijk gebed.


Op 3 juni hadden we een speciale zusterdienst om samen Pinksteren te vieren. Ik was gevraagd om op Pinksteren een boodschap te brengen en elke zustergroep deed mee aan het programma met een lied of getuigenis
Nomees Morris, vrouw van onze co-pastor, gaf het volgende verslag van deze feestelijke dienst:

"Het was inderdaad een gezegende en krachtige ontmoeting. We prijzen God dat we met zo groot aantal zusters bijeen gekomen waren. We waren zo gezegend en ervaarden zo duidelijk de aanwezigheid van God in de tijd van aanbidding. We danken God voor zuster Henny die de prediking verzorgde. Het onderwerp was dat God de dorstige met zijn Geest vervulde en dat gebeurde dan ook heel krachtig in deze dienst. Velen riepen tot God en werden vervuld met de Heilige Geest”.


Na de dienst kwamen veel zusters naar voren om te getuigen van een aanraking van Gods geest in genezing of vervulling.
Getuigenis sponsorkind
Abeel Imran wordt sinds oktober vorig jaar vanuit Nederland gesponsord. Hij kreeg pas zijn rapport en had de beste cijfers van alle kinderen in zijn klas en in zijn geval is dat heel speciaal.
Als klein jongetje viel hij van de 3de etage naar beneden en werd gewond aan zijn ogen. Sindsdien heeft hij klachten gehad aan zijn ogen en moest een bril dragen. Zijn ouders hadden niet verwacht dat hij het zo goed zou doen op school en dachten eigenlijk dat hij vanwege zijn slechte ogen lagere cijfers zou halen op school.
Abeel is een jongen met sterke motivatie en zei tegen zijn ouders dat hij de eerste in zijn klas zou worden en dat werd hij!


Abeel ontvangt zijn rapport
Kindersponsorproject Tamara

We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind belangrijk en verschillende van de kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed op school.

We sponsoren nu 69 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 8 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen.

Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

Hun ouders zien verlangend uit naar iemand die hen wil sponsoren. Als u een kind zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met het contactadres in Nederland. Het bedrag voor een sponsoring is € 25,-- per maand.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud