Nieuwsbrief uit Pakistan - 4e kwartaal 2020 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

November/December 2020
Geliefde zendingsvrienden,
Hartelijk gegroet vanuit Pakistan. In juni schreven wij reeds dat we in verband met de Corona epidemie velen in Pakistan ernstig getroffen waren en hulp nodig hadden. Na onze oproep voor extra hulp in verband met de problemen van arme families in Pakistan, hebben velen positief gereageerd. Heel hartelijk dank voor alle bereidwilligheid om te helpen en zo waren we in staat om voedselpakketten uit te reiken aan vele  gezinnen.
De situatie op het ogenblik in Pakistan is is dat het aantal patienten toeneemt en verschillende pastors en medewerkers ook besmet zijn geraakt, waarvan een aantal weer herstellende zijn. We zijn wel voorzichtig maar het is moeilijk om in de bediening alle contact met elkaar te vermijden. We zijn dankbaar dat we tot nu nog in goede gezondheid verkeren, behalve dat Liaquat wat maagproblemen heeft. Wij vragen jullie gebeden voor gezondheid en bescherming voor ons en alle werkers in de vele projecten en gemeenten zodat het werk volledig door kan blijven gaan. Bedankt voor uw trouwe steun en liefde.
Uitreiking voedselpakketten in Punjab
In September deden wij een extra oproep voor noodhulp vanwege de enorme schade die velen geleden hebben aan bezittingen en huis vanwege zware overstromingen in het gebied van de Punjab. Er was op korte termijn veel extra voedsel nodig en hulp bij het repareren van schade aan woningen. Het is een gebied waar vele steenfabrieken zijn gevestigd en veel armoede heerst. Pastor Chand doet hier een zegenrijk werk onder de arbeiders en hun gezinnen.
We ontvingen naar aanleiding van de oproep een aantal zeer goede reacties en donaties. De Heer heeft jullie harten echt geopend en we konden zo veel mensen helpen. Hierbij een beknopte update met wat foto’s van de voedseluitreiking aan gezinnen in dit gebied. Op een dag reikte Pastor Chand aan 60 gezinnen een voedselpakket uit met hoofdvoedsel, zoals rijst, meel, linzen, aardappelen, specerijen, suiker etc... sommige zelfs zeep. U kunt de bakstenen oven schoorsteen op de achtergrond zien. Er was veel blijdschap bij de gezinnen en namens hen: hartelijk dank!

         

Rahim Yar Khan
In de plaats Rahim Yar Khan in het zuiden van de provincie Punjab werkt een van de afgestudeerden van het Bijbel College als directrice en lerares van de Living Water School. Een donor zond een extra gift voor dit project en zo konden voedselpakketten worden uitgedeeld aan de getroffen families. Sommige gezinnen die schade hebben geleden aan hun huis als gevolg van de regens zullen ook worden geholpen. We zijn dankbaar dat we ook hier veel gezinnen voedselpakketten konden bieden via twee van onze afgestudeerden die hier werken onder de armste van de armen. Zie onderstaande foto’s.

         
FGA Vrouwenteam
Met het team gaat het goed, maar als gevolg van de Corona lockdown kon het niet zo actief zijn in de samenkomsten van kerken. Vooral in de eerste maanden van de lockdown en zelfs de jaarlijkse trainingsweek moest een jaar worden uitgesteld. Vooral Tomoe wordt gemist, die die al een aantal maanden in Japan is om bij haar zieke vader en haar moeder te blijven. Ruth, de teamleider heeft een extra counseling cursus gedaan die zeer nuttig zal zijn voor haar bediening en dat van het team. Zelf getuigt zij er van:


Jean Brand met Ruth en een
medestudent
"Ik ben bezig met studeren voor een diploma in de Bijbel en Counseling. De lerares is Jean Brand uit Het Verenigd Koninkrijk en maandelijks komt zij voor een week naar Lahore en hebben we een intensieve week van studies van 5 tot 7 uur per dag! Tot nu toe hebben we de basisvaardigheden doorgenomen en de geavanceerde counseling door middel van de verschillende counseling modellen. Persoonlijk heb ik erg genoten en veel geleerd in deze tijd."
Shagufta Afzal, een van de leden van het team, trouwde deze maand met een derdejaars Bijbel college student, Hasroon Samuel, uit Karachi, zoon van een FGA pastor.

Als zijn studie klaar is zullen ze naar Karachi gaan om daar te dienen.

We zijn dus op zoek naar een jonge zuster die haar zal kunnen vervangen.

Een derdejaars student heeft al interesse getoond, dus zullen we binnenkort een gesprek met haar hebben.

We vragen uw gebed voor Shagufta, want kort na haar bruiloft overleed haar moeder.


Shagufta en Hasroon
Project Thar School
In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de voorziening van voedselpakketten in de Tharwoestijn, het gebied waar vanuit onze gemeente in Lahore de Tharschool gesticht is en men druk bezig is met de bouw van de school. Er zijn meer dan 200 kinderen aangemeld, maar op dit moment is er nog niet genoeg ruimte om ze allemaal toe te laten omdat het gebouw nog niet helemaal gereed is. Er zijn nu 157 kinderen op school. Het goede nieuws is dat het dak van de school is gebouwd, dankzij een donatie van een Nederlandse organisatie. Dit was de tweede fase van het schoolproject.
Nu rest nog de derde fase om het gebouw geheel te voltooien, zodat het kan worden gebruikt. Er is ook dringend behoefte aan 30 schoolbanken. De kosten van een bank zijn ongeveer 20 euro. Ook zijn er nog geen stoelen en tafels voor de leraars. Er zijn nu 2 leraars, maar er is dringend behoefte aan een derde. In het dorp is nog wel een andere leraar beschikbaar, maar het ontbreekt nog aan middelen om hem aan te nemen. We proberen nu in onze gemeente te Lahore steun te verkrijgen om hierin te voorzien.

    

We ontvingen deze zomer donaties uit Frankrijk om in dit gebied een geitenfokkerij te starten zodat ook dat een hulp kan zijn om het werk van de school te steunen. Er zijn tot nu toe 92 geiten gekocht en er zijn 2 herders om voor de kudde te zorgen. Ook is men nu bezig een waterput te graven voor de mensen in de omgeving, want er is een groot tekort aan water en men moet ver gaan om water te halen. De put wordt met de hand gegraven en dat duurt maanden. Hopelijk is die ook spoedig klaar.
Sponsorproject
Een geweldig project waardoor al heel veel jonge mensen onderwijs konden volgen en inmiddels als volwassenen een vaste plaats hebben veroverd in het leven en ook een aantal gelukkig zijn getrouwd. We laten hier van enkelen het laatste nieuws volgen.

Veronica Emmanuel werd vele jaren gesponsord door een familie uit Nederland. Door deze ondersteuning kon ze studeren voor BS Information Technology.  Ze behaalde haar diploma in 2017 en werkt als nu als IT-coördinator bij WorldCall Telecom. Op 25 januari 2020 trouwde ze met Rohail Sohail. Haar man is assistent projectmanager bij Powersoft19.
Het is geweldig om te zien hoe een van de meisjes uit een arme familie door de sponsoring een goede opleiding kon volgen. Nu een goede baan heeft en getrouwd is met een jonge man die ook een goede baan heeft! Op 16 september werden ze trotse ouders van een klein meisje, genaamd Elisa. Op de foto  is zij net 2 maanden.

Asher Daniel werd ook jarenlang gesponsord door een familie in Groningen en is nu 1ste jaars student aan het FGA Bijbel College. Inmiddels is hij getrouwd met Rose en werden in februari gezegend met een jongen, die zij Abraham hebben genoemd.

ArisnaYousaf is een nieuw sponsorkind. Haar vader is pastor van de FGA Church in Youhanabad. Ze zit in de Playgroup en op de foto zie je haar voor de ingang van de school staan waar haar temperatuur wordt gecontroleerd. Het dragen van een gezichtsmasker is verplicht.


Veronica met Rohail en de baby      Asher met Rose en de baby             Arisna voor de school

In Pakistan is het lagere en middelbare onderwijs tot en met Grade 10 en dan stoppen wij meestal met de  sponsoring om plaats te geven aan andere kinderen. Soms willen de kinderen echter verder studeren en vragen we de sponsor of zij bereid zijn om door te gaan met de sponsoring. Aangezien de college kosten wel hoger zijn dan het schoolgeld is dat niet altijd gemakkelijk. Verschillende sponsors hadden dit er graag voor over en betalen dan wat meer.

Dit jaar konden we 3 meisjes de kans geven om naar het college te gaan voor hoger onderwijs. Met de hulp van de sponsors konden zij zelfs een laptop aanschaffen die nodig is voor de studie. Heel bijzonder dat we zo jonge mensen uit arme gezinnen toch de gelegenheid kunnen geven zich verder te ontwikkelen en zo als christenen mede een gezicht te geven aan het leven in Pakistan.


Kindersponsorproject Tamara

We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind belangrijk en verschillende van de kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed op school.

We sponsoren nu 69 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 6 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen.

Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

Hun ouders zien verlangend uit naar iemand die hen wil sponsoren. Als u een kind zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met het contactadres in Nederland. Het bedrag voor een sponsoring is € 25,-- per maand.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud